ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 51

ПРОЄКТ
УКРАЇНА
РОКИТНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Восьме скликання
(Сорок четверта сесія)
 
РІШЕННЯ
 
_____ __________2023 року                                                                     № _____
 
Про внесення змін до рішення
Рокитнівської селищної ради
від 12.12.2022 № 3030 «Про затвердження
Програми «Шкільний автобус»
на 2023-2027 роки»
 
 
          Керуючись Бюджетним Кодексом України, пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 8 Закону України «Про повну загальну середню освіту», постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 31 Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Шкільний автобус», з метою  реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої та дошкільної освіти, за погодженням з постійними комісіями селищної ради, селищна рада

ВИРІШИЛА:
 
1.  Внести зміни до рішення Рокитнівської селищної ради від 12 грудня 2022 року № 3030 «Про затвердження Програми «Шкільний автобус» на 2023-2027 роки» (далі – Програма), затвердивши Програму в новій редакції, що додається.
2.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, соціального захисту населення та регуляторної політики (О. КРУПЕНКО); з питань освіти, охорони здоровʼя, культури, спорту, молодіжної політики  (Л. СМИК).
 
 
 
Селищний голова                                                        Григорій ТАРГОНСЬКИЙ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Рокитнівської  селищної ради
____________ 2023 року №____
Програма «Шкільний автобус» на 2023-2027 роки
І. Загальна частина
 
         Організація регулярного безоплатного перевезення учнів, дітей до місць навчання і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття базової, повної загальної середньої та дошкільної освіти.
         Статтею 8 Закону України «Про повну загальну середню освіту»,  Державною цільовою соціальною програмою «Шкільний автобус»,  затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 № 31 (із змінами та доповненнями) передбачено підвезення учнів та педагогічних працівників до закладів  освіти і у зворотному напрямку. 
Програма спрямована на реалізацію пріоритетних цілей, визначених  Державною цільовою соціальною програмою «Шкільний автобус», затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року    № 31.
Програма визначає мету, зміст, завдання та проблеми щодо забезпечення у Рокитнівській селищній територіальній громаді (далі – Громада) регулярного безоплатного перевезення до закладів освіти і у зворотному напрямку учнів, дітей та педагогічних працівників.
Програма може доповнюватися, змінюватися відповідно до порядку, установленого  чинним законодавством України.
Розроблення Програми зумовлено необхідністю модернізації системи освіти Громади, переорієнтації на забезпечення якісної освіти та справедливого доступу до неї.
 
ІІ. Мета  та завдання  Програми
                  
          Метою Програми є:
- організація безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учасників навчально-виховного процесу  до закладів загальної середньої та дошкільної освіти, до місця навчання і зворотному напрямку;
- створення умов для організації профільного навчання учнів старшої школи;
- оптимізація мережі закладів загальної середньої та дошкільної освіти  для надання якісних освітніх послуг.
Завданнями Програми є:
- забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність здобуття якісної та безоплатної загальної середньої та дошкільної освіти;
- забезпечення регулярного та безоплатного підвезення учасників навчально-виховного процесу громади до місць навчання (у першу чергу до опорних шкіл), та в зворотному напрямку;
- забезпечення екскурсійного обслуговування учнівської молоді, її участі в конкурсах, підвезення до пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання, спортивних змаганнях, спартакіадах, олімпіадах, фестивалях, заходах місцевого, районного, обласного та Всеукраїнського рівнів;
- забезпечення участі учасників навчально-виховного процесу в нарадах, семінарах, інших заходах місцевого, районого, обласного рівнів.  
         
                                    ІІІ. Очікувані результати Програми
 
Виконання Програми дасть можливість:
- придбати шкільні автобуси для оновлення існуючого парку шкільних автобусів Громади;
- забезпечити доступність дошкільної, початкової, базової та повної загальної  середньої освіти для учнів  і дітей з обмеженими фізичними можливостями, які проживають на території Громади;
- забезпечити регулярне, безоплатне перевезення учасників навчально-виховного процесу до закладів освіти і у зворотному напрямку;
-  створити оптимальну мережу закладів загальної середньої та дошкільної освіти і належні умови для здобуття учнями, дітьми повної загальної середньої та дошкільної освіти  у Громаді.
                             
                             ІV. Фінансова забезпеченість Програми
 
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Обсяг фінансування заходів Програми наведено в Додатку до Програми.
 
                                       V. Контроль за ходом виконання Програми
 
Виконавцем заходів Програми є заклади загальної середньої освіти Громади.
Збір, узагальнення, конкретний аналіз виконання запланованих заходів Програми здійснюється відділом освіти, молоді та спорту Рокитнівської селищної ради з залученням безпосередніх виконавців.
Контроль за виконанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання заходів і завдань Програми здійснюється у встановленому законодавством порядку.
 
 
Секретар ради                                                                     Марина ЛЕСКОВЕЦЬ
Додаток до Програми
 
Заходи
з виконання Програми «Шкільний автобус» на 2023-2027 роки
 

п/п
Найменування завдання Найменування заходу Джерела фінансування Прогно-зований обсяг, тис. грн. У тому числі на роки (тис. грн.)
2023 2024 2025 2026 2027
1. Придбання шкільних автобусів
  1.  Придбання шкільних автобусів
Бюджет Громади 3468,6 1508,2 1960,4
  1.  Організація, експлуатація та обслуговування шкільних автобусів, придбання паливно-мастильних матеріалів
Бюджет Громади
 
6539,9 910 910 1183 1537,9 1999
Разом за Програмою 10008,5 2418,2 2870,4 1183 1537,9 1999