ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XXXIV

Скликання:

VIII

Статус:

В цілому

Дата прийняття:

30.12.2022

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  14
 • Не підтримали
  2
 • Утримались
  1
 • Не голосували
  3
 • Відсутні
  7

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ТЕКСТ РІШЕННЯ: № 3173

РОКИТНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Восьме скликання
(Тридцять четверта (позачергова) сесія)
 
РІШЕННЯ
 
30 грудня  2022 року                                                                                                   № 3173
                                     
Про бюджет Рокитнівської
селищної територіальної
громади на 2023 рік
 
1756500000
(код бюджету)
 
            Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про Державний бюджет на 2023 рік", наказом начальника обласної військової адміністрації від 21 грудня 2022 року № 624 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2023 рік", іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, селищна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
 1. Визначити на 2023 рік:
         доходи бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади у сумі 363831857,0 гривень, у тому числі, доходи загального фонду бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади – 360888425,0 гривень та доходи спеціального бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади – 2943432,0 гривень, у тому числі бюджету розвитку – 418880,0 гривень згідно з додатком 1 цього рішення;
видатки бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади у сумі 363831857,0 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади – 360888425,0 гривень, видатки спеціального фонду бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади – 2943432,0 гривень, у тому числі бюджету розвитку – 418880,0 гривень згідно з додатком 2 цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади у розмірі 200000,0 гривень, що становить 0,06 відсотка видатків загального фонду бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади, визначених цим пунктом;
резервний фонд бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади у розмірі 3608800,0 гривень, що становить   1,0 відсоток видатків загального фонду бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади, визначених цим пунктом.
         Надати право виконавчому комітету селищної ради за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, соціального захисту населення та регуляторної політики у міжсесійний період виділяти з резервного фонду бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади кошти  на здійснення заходів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 “Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету”, зі змінами, з наступним затвердженням на сесії селищної ради.
 
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.
          Надати право виконавчому комітету селищної ради за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, соціального захисту населення та регуляторної політики в міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів з наступним затвердженням на сесії селищної ради.
 
4. Затвердити на 2023 рік розподіл витрат бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 30784560,0 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2023 рік:
         1) до доходів загального фонду бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади належать доходи, визначені  статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);
         2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на 2023 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України.
         
7. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади є видатки загального фонду на:
          оплату праці працівників бюджетних установ;
          нарахування на заробітну плату;
          придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
          забезпечення продуктами харчування;
          оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
          поточні трансферти населенню;
          поточні трансферти місцевим бюджетам.
 
8. Відповідно до пункту 2 частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити керівнику фінансового відділу селищної ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади забезпечити:
           1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
           2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
           3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;
           4) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
            здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2024 року;
            оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
           5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;
           6) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
 
11. Розпорядникам коштів бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.
  
12. Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
           
13. Установити, що перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу головного розпорядника коштів бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами, здійснюються за рішенням виконавчого комітету селищної ради за погодженням із постійною комісією селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, соціального захисту населення та регуляторної політики, з наступним затвердженням на сесії селищної ради.
            У разі внесення змін до структури селищної ради фінансовому відділу селищної ради після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів бюджету громади, обсягів видатків та до розпису бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади.
            У разі внесення змін до нормативних актів, що призводять до зміни назви головного розпорядника коштів бюджету громади, фінансовому відділу селищної ради після державної реєстрації в установленому законодавством порядку вносити відповідні зміни до назв головних розпорядників коштів бюджету громади, обсягів видатків та до розпису бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади.
            Надати право фінансовому відділу селищної ради  при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування бюджету Рокитнівської селищної територіальної громади.
 
14. Рішення набирає чинності з 1 січня 2023 року.
 
15. Додатки  1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Апарату селищної ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 
17. Інші положення , що регламентують процес виконання місцевого бюджету:
        1) Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком 2 до цього рішення, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких надпланових обсягів у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.
         Зміни  до спеціального  фонду бюджету, що вносяться  розпорядниками коштів місцевого бюджету в частині власних надходжень бюджетних установ по надходженнях і видатках, обов’язково надаються фінансовому відділу селищної ради для їх попереднього погодження.
          2) Установити, що пропозиції постійних комісій, відділів, інших служб селищної ради, інші пропозиції про надання пільг щодо оподаткування юридичних і фізичних осіб або виділення додаткових асигнувань з бюджету розглядаються лише за умови, що вони одночасно подають пропозиції і розрахунки на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків місцевого бюджету.
          3) Установити, що пункт 7 цього рішення на період дії воєнного стану виконується у 2023 році з врахуванням норм пункту 22 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України.
 
18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, соціального захисту населення та регуляторної політики  (О. КРУПЕНКО).
 
 
 
Селищний голова                                                     Григорій ТАРГОНСЬКИЙ
                                                                      
 
 
 

ДОДАТКИ

1 1.1. Дод. 1-4 Бюджет-2023.pdf Переглянути
2 1.2. Пояснювальна записка Бюджет-2023.pdf Переглянути